lørdag 20. desember 2008

Historien om TrafikkLogistikk?TrafikkLogistikk kombinerer kunnskaper om Trafikk og Logistikk.

  • Bladet Samferdsel i nr. 10/2008 har en artikkel som gir et innblikk i hva dette handler om (kan sende artikkelen til deg om du ønsker det).
Knut Bøe har presentert konseptet TrafikkLogistikk ved tre internasjonale konferanser om IKT og transport, i Polyteknisk Forening (PF) i Oslo, i fagtidskrifter. Han er intervjuet om TrafikkLogistikk i det store engelske fagtidsskriftet "Traffic Engineering & Control".
Støtte til viderutvikling
Organisasjoner og virksomheter som er opptatt av å kunne prioritere nyttetrafikken i rushtiden (systemet TL kan nemlig innstilles på en viss prioritering i bestemte tidsperioder) slik at kø, kork og kaos unngåes, bes kontakte TrafikkLogistikk.
Ønsker du å delta i videreutvikling av TrafikkLogistikk?
Søker etter flere som kan tenke seg å gå sammen for å videreutvikle dette konseptet.
Kontakt oss på denne bloggen eller send e-post til:
knut@trafikklogistikk.com
ENGLISH:
TrafikkLogistikk (TL) is a system for traffic regulation , but still a concept not yet developed for practical use. TL will give priority / right-of-way to freight vehicles/ parcel distribution/ buses or other users in accordance with the official chosen traffic policy.
Please contact this blog or our email addresss for further information.

2 kommentarer: