torsdag 31. desember 2009

Jeg ser 2010 komme, yeah!

11 Steps; hvordan griper vi an saken?
Bloggen min omtaler et annet sted forslag om 11 "steps" for å lage et MYE bedre og forutsigbart trafikkmiljø rundt byer; dvs. Trafikklogistikk.
I tida fremover vil jeg her på bloggen fortelle om hva jeg tenker og om jeg får muligheten til å utvikle konseptet Trafikklogistikk.
NYHET!: Jeg har i alle fall en knall-nyhet nå på årets siste dag; jeg er invitert til å fortelle om Trafikklogistikk på en internasjonal konferanse i 2010, mer om dette på bloggen når det lir på.
Først repetisjon av 11 steps (jeg fortsetter inntil videre å kalle det STEPS, finner kanskje et godt norsk ord, har du forslag?):

Step 1: Vurdere alle transportformer samlet
Step 2: Gruppere trafikantene
Step 3: Betemme seg hvor kontrollpunktene rundt byen skal ligge
Step 4: Prioritering av trafikantgruppene i rushtider
Step 5: Etablere innfartsparkeringer
Step 6: Bestille/anskaffe kollektivtransportmateriell
Step 7: Sette inn sensorer i veibanen og på P-plasser
Step 8: Legge inn alle data i styringssystemet for TL
Step 9: Utvikle elektronisk brikke for å ha i bilen
Step 10: FRIE passeringer; bestem omfanget av dette
Step 11: Verktøy for å beregne optimal kjørerute

Neste gang vil jeg skrive om hva jeg tenker om utviklingen. HA ET GODT NYTT ÅR!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar