søndag 20. desember 2009

Samme vei til evig tid?

Dikteren Trond Hellemo skriver i ”Utanfor allfarvei”:

”Det galne mennesket!”
seier du kanskje,
om ein eller annan
trør ut av allfarvegen
og går sin eigen,
åleine -,

Men –
enn om det var
nyvegen
han staka ut?

Jeg har trådd ut av allfarvegen og introdusert Trafikklogistikk (TL) i norsk byplan og samferdsel, og vil gjerne utfordre lokale og sentrale myndigheter. En dyp faglig forklaring på hva TL er, vil ikke være mulig i et lite innlegg, men kort fortalt gjelder TL å prioritere trafikantgrupper mot hverandre, slik at nyttetrafikken får dominere veien i rushtidene, mens matpakkependlere da må bruke buss og tog. Dette gir forutsigbarhet, og således svært viktig for industri og handel som årlig taper millioner kroner på at godset deres stamper i bilkø, og viktig for miljø og ressursbruk. Ved Trafikklogistikk får ingen anledning til å betale seg frem i køen mens andre ikke har råd.
For meg og andre som har besøkt store byer i utlandet eller lest om hvordan tilstandene kan bli dersom myndighetene gir etter for ønske om ensidig tilrettelegging for bilbruk, er dette alvorlig, og vi ber på våre knær om å få debatt, ikke minst når vi ser hva miljøkrisen kan føre til.
At trafikkdiskusjon må føres dypere enn som en kamp om å få holde i eget bilratt er dessverre ikke opplagt for alle, mye av pressen synes også fornøyd med spredte oppslag om tog er i rute. Trafikk er i dag av like stor betydning som mange av de store spørsmålene innen kultur, krig, fred og sykdom.

Knut Bøe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar