tirsdag 8. desember 2009

TrafikkLogistikk A - Å : STEP 1


Samlet vurdering av kapasitet

TrafikkLogistikk betrakter kapasiteten av alle "modes" inn mot byen samlet  (slik som produksjonslinjene i en fabrikk) dvs. skinner for tog, T-bane og trikk i den grad alt dette er relevant, bussfelt, kjørebaner for biler, båt/ ferge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar