tirsdag 8. desember 2009

TrafikkLogistikk A - Å : STEP 2


Gruppere trafikantene
Ett av flere gode poeng ved TL er å PRIORITERE trafikantgrupper i forhold til hverandre i den tidsperioden det er snakk om, f.eks. rushtidsperioder.
Finn ut hvilke relevante grupper som belegger kapasitet inn mot din by; f.eks. busser, godsdistribusjonsbiler, langtransport gods, service- og vedlikeholdskjøretøy, matpakkekjørere/ pendlere til jobb, og volumet av hver av disse gruppene i aktuelle tidsperioder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar