tirsdag 8. desember 2009

TrafikkLogistikk A - Å : STEP 4


PRIORITERING
Myndighetene beslutter  - på bakgrunn av tidligere kartlagte trafikantgrupper og deres volum-  hvilke grupper som skal få fortrinn /bli prioritert til å bruke tilgjengelig kapasitet i den tidsperioden hvor kapasitet er mindre enn etterspørsel. F.eks. NYTTEtrafikk prioriteres, og matpakkekjørere blir henvist til kollektive transportmidler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar