tirsdag 8. desember 2009

TrafikkLogistikk A - Å : STEP 7


Etabler sensorer i veibanen på flere steder hvor tett trafikk kan oppstå, OG på P-plasser (innfartsparkeringer) for å kontinuerlig måle kapasitetsutnyttelsesgraden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar