tirsdag 8. desember 2009

TrafikkLogistikkens 11 nøkkelpunkter (STEPS):

-sikre forutsigbarhet, lave kostnader og fri flyt for prioritert trafikk = nyttetrafikk

-bedrifts- og samfunnsøkonomisk OG privat nytte

Vil du være med å utvikle en fremtidsrettet måte å regulere trafikken inn mot byer i rushtiden? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar