mandag 11. januar 2010

en annen av MANGE fordeler:

JUBEL hos nyttetrafikken, service og handel !
Varer og gods fra eller til butikker og fabrikker slik det er nå tilbringer mange, mange fordyrende timer i trafikk-køer.
Trafikklogistikk fjerner kø i rushtiden, gir nyttetrafikk fri flyt, - og da med millioner kroner spart!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar