fredag 1. januar 2010

Utviklingen av Trafikklogistikk

Step 1
Første skritt er kanskje ett av de vanskligste av alle 11. Her gjelder det å tromme sammen representanter for de aktuelle transoprtformene for den transportkorridoren det gjelder, og sammen bli enige om å gjennomføre felles analyse. Høres kanskje ikke så vrient ut, men jeg kan ikke se noe sksempel på at en stor tverrfaglig analyse er gjort på tross av at andre før meg har snakket om en total vurdering. Norges store transportplan er som mange vet Nasjonal Transportplan (NTP). I tiden før NTP leverte hver etat sin plan; Jernbaneplan, Veiplan, etc,  NTP ble opprettet for å se ting i sammenheng, altså den beste intensjon. NTP omtaler også transportkorridorer, og beskriver f.eks. antall reisende gjennom transportkorridoren. En bra begynnelse med tanke på Trafikklogistikk, etatene er samlet.  Det som mangler i dagens regime er dyptgående fellesvurderinger /analyse (jeg har aldri vært til stede i et tverretatlig møte, så jeg bygger det jeg sier på resultatet av hva møtene viser, dvs. NTP-dokumentene), hvor det tydeliggjøres at samfunnets oppgave er å utnytte kapasitet i bane, buss, vei, sjø-modulene sammen til beste for samfunnets felles ressursallokering, ldvs.legge fra seg etetashattene og eventuelle politiske særinteresser der slike måtte komme inn i dagens prosess. Hva er kapasiten i den korridoren vi snakker om , totalt? må da være ett av hovedspørsmålene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar