onsdag 6. januar 2010

Utviklingen av Trafikklogistikk

Step 2
Her skal trafikantene grupperes med tanke på å foreta en prioritering i en senere fase av Trafikklogistikk-utviklingen. Det kan være nødvendig å telle /registrere kjøretøy og brukere av tog, buss, båt og eventuelt andre transportmidler som er aktuelle i den transportkorridoren. Hvor mange kjøretøy/biler av hver kategori som man inndeler trafikken i?; varedistribusjon, langtransport, busser, servicebiler, matpakkependlere, bygg- og anleggsbiler, etc etc, foreta en inndeling som er relevant, og finn ut volumene av hver gruppe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar