tirsdag 12. januar 2010

Utviklingen av Trafikklogistikk

Step 3
Kontrollpunkter etableres for å hindre at ikke-prioritert trafikk kjører inn i byen. Kontrollpunktenes plassering bidrar til å fange opp trafikk, dvs. punktene må ikke ligge for langt fra sentrum. På den annen side; ikke for langt inn slik at bolig/kontor- miljøet forsures av trafikk. Praktiske forhold som mulighet til innfartsparkering og avgreiningspunkter i veinettet er viktige forhold som bestemmer kontrollpunktplasseringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar