tirsdag 12. januar 2010

Utviklingen av Trafikklogistikk

Step 4
Prioritering av trafikantgrupper i overbelastede perioder av døgnet, sannsynligvis en politisk beslutning (lokalt). Vi har kartlagt alle trafikantgrupper (nærdistribusjon varebiler, servicekjøretøy, langdistanse godsbiler, byggevarer, sand og grus, busser, matpakkependlere, mv) og volumene av disse. Poenget er nå å tilpasse etterspørselen til tilbudet = tilgjengelig kapasitet, slik at køer forsvinner. Forslag: fjern matpakkebilister fra veien i rushtiden, overlat all kapasitet til nyttekjøretøy. Matpakkependlere henvises til buss, tog, båt,mv. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar