onsdag 6. januar 2010

Vern om Friheten

Ronald Fangen tok et oppgjør med misbruk av begrepet Frihet, sa Frihet er tidens tredje yndlingsslagord og besvergelsesformular (tillegg til demokrati og humanisme). Moderne mennesker taler om frihet, sa Fangen, men mener friheter, rettigheter. ”Noe av det mest tragiske i vår stilling i dag kommer av at menneskene ikke forstår at frihet i første og avgjørende instans er en moralsk kvalitet, og ikke ytre rettigheter, og at disse ytre rettigheter, friheter, uvilkårlig forsvinner hvor ikke den kvalitet som frihet eksisterer. Dette at friheten er en slags evigvarende rettighet - noe som menneskene har krav på hvordan hvordan de så er og oppfører seg, - det er sivilisasjonens og fremskrittsoptimismens mest sjebnesvangre villfarelse. Frihet er et hellig ord og betegner det høyeste av alle goder, en så vanskelig kvalitet at det menneske som begynner å forstå hva det dreier seg om også vet at han aldri helt kan oppnå den i denne verden. Og så har man forflatet det til å gjelde usle friheter hvis virkninger nettopp er å binde menensket, i vaner og laster, i fordommer og treghet og likegyldighet, frihet til uhindret å hevde sin egoisme, nydelsessyke og fordervelse, frihet til synd”.

Så langt Ronald Fangen. Ja, folk flest tenker enkelt, på friheter/regler, men det rekker langt her (sier jeg), at frihet i vid forstand er det å være fri, ikke bli påtvunget noe. Begrepet brukes derfor med forskjellig innhold i dagliglivet, i moralfilosofisk og politisk debatt.

Ytringsfrihet, religionsfrihet, frihet fra nød og frihet fra frykt omtales som «de fire friheter».

Vi snakker om frihet til å gjøre noe, men også frihet fra å måtte gjøre noe. Slaveri eller at enkeltmennesket fengsles er tydelige frihetsberøvelse. Samfunn har regler og lover som i praksis begrenser det enkelte menneskets frie utfoldelse, innenfor f.eks: Overgrep mot minoritetsgrupper, verneplikt, overvåking, offentliggjøring av personopplysninger, alkohol- og tobakkrestriksjoner, kjæledyrimport, fyrverkeri, salg av pornografi, ferdsel i utmark, bygge og bo.

Trafikklogistikk er et bidraget til å verne om friheten, i tilleggg til å gi oss andre kvaliteter. TL hindrer at folk blir påtvunget støy og kaos, barrierer, forbruk av rekreasjonsområder til veiformål, mv. ”Ideologien” massebilisme er frihetsrøver som tvinger oss inn i et fastlåst forbruks- og levemønster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar