torsdag 25. februar 2010

Why doesn't the city say NO to car commuters / "foreign cars"?

Cars in thousands flow every morning from outside communities into the city. From other communities where other rules decide life. Cars towards and in the city produce problems for service vehicles, distribution vans, buses,- and cause dangerous air pollution in the city and subburbs where people live and work.
TrafikkLogistikk ("TrafficLogistics") leaves all road capacity during rush hours to vehicles that produce values for service and industry. Car commuters have to park at the edge of the city and go the last mile by express and comfortable buses and trains.
Carrot: Each car owner is given a number (say thirty) of free passing tickets, enabling him/her to use car all the way if job or private life should require this.

TrafikkLogistikk 1-11

11 trinn til toppen
1. SAMLET PLAN. Alle transportmåter i korridoren enes om å lage en felles/ samlet plan for kapasitet og bruk av korridoren.
2. ETABLERE BESLUTNINGSGRUNNLAGET. Analyser typer reisende, service og varetransport, og derfra finne volumene av segregerte / homogene trafikantgrupper.
3. Etablere ring av kontrollpunkter i utkanten av byen.
4.  RUSH-TIDS POLICY- prioritering: beslutte hvilke trafikantgrupper (se pkt. 2) som skal gis prioritet i rushtidsperiodene / overbelastede perioder.
5. Lokalisering og bygging av innfartsaprkeringsplasser.
6. Øk kapasiteten av kollektivtransport, både rullende materiell og infrastruktur (inntil behov og prioritering, se pkt 4)
7. Etablere info-søyfer i veibanen og langs veiene og på innfartspakeringene.
8. Etabler all nødvendig software og hardware mht TrafikkLogistikk styrings-sentral.
9. Utvikle og installere elektronisk brikke i kjøretøy.
10. Beslutte antallet FRIE KONTROLLSTASJONS-PASSERINGER pr år for privatbilene
11. Utvikle verktøyet for å beregne optimal kjørerute mot byen.

lørdag 20. februar 2010

Freedom and priority
Two key words for me, and basis for developing TrafikkLogistikk ("TrafficLogistics"). Why expand capacity for all types of traffic again and again, as long as that increase harms the surounding and eats valuable land? We have to decide on priority rules in other areas of our lives and society, why not priority for certain traffic categories during congested periods? Freedom- such a wonderful word, let us seek freedom to live in clean air, flow of valuable service and trade vehicles alongside buses, plus other elements supporting the life we all want. TrafikkLogistikk (TrafficLogistics) is for urban and commuters life, there we need to find new soutions other than economis restrictions.

torsdag 18. februar 2010

Climb the 11 challenging steps to a brighter future

Step 1: JOIN FORCES. All transport modes agree on a plan for common attack on the traffic situation.
Step 2: ESTABLISH A DECISION BASE. Analysis of travellers, service and freight resulting in statistics of volumes of segregated / homogenous traffic categories.
Step 3: ESTABLISH CORDON CHECK POINTS outside /at the edge of the city.
Step 4: RUSH HOUR POLICY- PRIORITY RULES. Decide which traffic categories (see pt.2) are to be given priority during rush hours/ congested periods.
Step 5: LOCATE AND BUILD park 'n ride sites.
Step 6: INCREASE PUBLIC TRANSPORT CAPACITY. Order rolling stock and increase rail infrastructure, bus lanes, etc.
Step 7: ESTABLISH INFORMATION SPOTS on and along mototways and parking lots.
Step 8: DATA SOFTWARE AND HARDWARE linked to the central TrafficLogistics brain/ steering system
Step 9: ELECTRONIC TAGS are developed and installed in all vehicles
Step 10: Decide on number of FREE RUSH HOUR PASSES per year for private cars
Step 11: DEVELOP TOOL for calculating optimal travel route towards the city

onsdag 17. februar 2010

"Klimakur"

Rapporten om Klimakur ble lagt fram i dag. Avgifter er hovedparolen: dobbel bensinpris, økte bomavgifter, parkeringsavgifter, økte flypriser, etc. Om du ikke har råd, ja da må du holde deg hjemme eller bruke et annenrangs kollektivtransportmiddel. Men du verden, antall nyrike og millionærer øker jevnt og trutt, så da er det kanskje ikke noe problem? Det siste var selvfølgelig en veldig dårlig "spøk". Forundrer det ikke flere enn meg at myndighetene ikke kan tenke alternativt. Du sa det: f.eks. TrafikkLogistikk!

WE DON'T WANT THIS !

søndag 14. februar 2010

Hvorfor blog med både engelsk og norsk? WHY ENGLISH ?

Jeg begynte å skrive en del innlegg på engelsk (se Etiketter på høyre side) ettersom bloggen min på kort tid er besøkt fra et tyve talls land, og jeg har fått e-post som inspirerer meg.
English part of blog:  use "Etiketter" on right hans side, press "english"

TrafikkLogistikk vil styrke industri og handel

TrafikkLogistikk gir prioritet til service, industri og handel.
TrafikkLogistikk vil derved bidra til kostnadsreduksjoner og styrke konkurransekraften.

onsdag 3. februar 2010

Blog om både TRAFIKK og BØKER

Dette er en blog om TRAFIKK og BØKER
bruk Etiketter på høyre side
A blog on both TRAFFIC and BOOKS
(use Etiketter press "english" on right hand side)

mandag 1. februar 2010

Cities of tomorrow

Cities of tomorrow choose traffic management system of tomorrow = TrafficLogistics (TrafikkLogistikk)
Several six lane motorways cutting through the city at different angles and parts are not what cities of tomorrow will show.We have to choose, we have to give PRIORITY to traffic groups during the rush hours. We have not the space, we have not the air, we have not the human resourses to fullfill all the wishes from left, right and centre. Give priority to service and distribution during the rush hours. This is part of the Trafikklogistikk (TrafficLogistics) concept.