torsdag 25. februar 2010

TrafikkLogistikk 1-11

11 trinn til toppen
1. SAMLET PLAN. Alle transportmåter i korridoren enes om å lage en felles/ samlet plan for kapasitet og bruk av korridoren.
2. ETABLERE BESLUTNINGSGRUNNLAGET. Analyser typer reisende, service og varetransport, og derfra finne volumene av segregerte / homogene trafikantgrupper.
3. Etablere ring av kontrollpunkter i utkanten av byen.
4.  RUSH-TIDS POLICY- prioritering: beslutte hvilke trafikantgrupper (se pkt. 2) som skal gis prioritet i rushtidsperiodene / overbelastede perioder.
5. Lokalisering og bygging av innfartsaprkeringsplasser.
6. Øk kapasiteten av kollektivtransport, både rullende materiell og infrastruktur (inntil behov og prioritering, se pkt 4)
7. Etablere info-søyfer i veibanen og langs veiene og på innfartspakeringene.
8. Etabler all nødvendig software og hardware mht TrafikkLogistikk styrings-sentral.
9. Utvikle og installere elektronisk brikke i kjøretøy.
10. Beslutte antallet FRIE KONTROLLSTASJONS-PASSERINGER pr år for privatbilene
11. Utvikle verktøyet for å beregne optimal kjørerute mot byen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar