fredag 30. april 2010

Et system å stole på

"FORUTSIGBARHET" Prioritering av visse trafikantgrupper skaper flyt og forutsigbarhet. Industri og handel vet m.a.o. hvordan de skal planlegge logistikken. Økonomiske restriksjoner (=veiprising) eller prioritering ved lyssignaler skaper alltid kø og problemer (og det koster flesk) , - ikke slik vi vil ha et fremtidsrettet system. Valget er enkelt: TrafikkLogistikk

don't want this!

torsdag 29. april 2010

International meeting on TrafficLogistics blog

People from 23 countries visited this blog
During the past half year or so people from 23 countries have looked into this blog. I see from email to me that people in various places all over look for traffic solutions that matters, they show great interest in TrafficLogistics ("TrafikkLogistikk" in Norwegian).

lørdag 17. april 2010

"Norge tar initiativ for å redusere bilbruken i byområder"

Dette er en av mine ønskeoverskrifter i riksavisene, kanskje den kommer allerede neste år? Mens vulkan-asken effektivt stopper flytrafikken over Europa, gjør vi oss tanker over trafikkutviklingen generelt, og spesielt om hva som kunne hende hvis biltrafikken ble tvunget til å stå og hvor da buss, tog, båt ikke ville være i stand til å frakte strandede reisende og arbeidsfolk. Hvorfor i all verden skulle biltrafikken bli tvunget til å stå?spør du kanskje. Jeg har et utfyllende svar på det spørsmålet, om du ikke finner svaret selv.

mandag 12. april 2010

"Alt er jo tilrettelagt for bilen"

Slike tankeløse kommentarer er vanlig. Agendaen TrafikkLogistikk handler ikke om å videreføre dagens utvikling inn i eviheten fordi noen ikke kan tenke, det handler om å gi prioritet i bestemte overbelastede tidsperioder for å skape bedre vilkår for service, industri og handel, og forat vi skal forhindre bruk av verdifulle arealer i byene til motorrveier. Så enkelt.

onsdag 7. april 2010

“When cars are removed from the public space it opens it up to new uses on a safe, human scale. It's like the street grows an imagination.”
Robo


In response to "A Tale of Two Plazas"

(kilde: Streetblog)

Hva godt kan komme ut av jernbanekrisen?

Vi må få kalle det en krise, slik mediene gjengir samtaler mellom Kleppa og jernbanedirektørene som forteller at infrastrukturen kan bryte sammen her og der og statistikken av vinterens toginnstillinger, dårlige punktlighet og hendelser/ulykke forteller om en fire måneders all-time-worse.
At mer penger investeres i jernbane vedlikehold, bygg og togdrift tas som gitt, her er bare et spørsmål om tid, om for eksempel noen vil ha utredet mer og strukket det unødvendig ut før pengene kommer på bordet.

Jernbane er som regel bare ett av flere transportmiddel i en korridor, og svært ofte har jernbane og by en sammenheng, i byen er markedet for både persontrafikk og godstrafikk.
TrafikkLogistikk er en tenkemåte som passer i slike sammenheng, og ikke minst er TrafikkLogistikk måten å tenke på når fleksibel kapasitet skal utvikles, som for eksempel at visse jernbanestrekninger må vedlikeholdes/ bygges om og andre transportformer må ta trafikken i en tidsperiode.

tirsdag 6. april 2010

11 steps to improved city traffic

please see these challenging 11 steps, below in this blog

We don't want Atlanta traffic, do we. We don't want seven lane Teheran traffic , do we, bumber to bumber. Or other large cities, people commute 2,5 hours each way, every day.
Let's use our common sense. But improvement requires courage.

mandag 5. april 2010

bilbruk i en større sammenheng?

god dag, det er 2.påskedag, nyhetene forteller om at sola skinner i deler av landet og påsketrafikken går greitt og i andre deler av verden er det jordskjelv og leirras.
hva slags perspektiv har vi på biltrafikk og arealbruk og forhold til nyttetrafikk? selvsagt vil du i festtalene si som så mange kloke og fornuftige politikere, men når det kommer til realiteter er du like tøff i handling?