fredag 30. april 2010

Et system å stole på

"FORUTSIGBARHET" Prioritering av visse trafikantgrupper skaper flyt og forutsigbarhet. Industri og handel vet m.a.o. hvordan de skal planlegge logistikken. Økonomiske restriksjoner (=veiprising) eller prioritering ved lyssignaler skaper alltid kø og problemer (og det koster flesk) , - ikke slik vi vil ha et fremtidsrettet system. Valget er enkelt: TrafikkLogistikk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar