onsdag 7. april 2010

Hva godt kan komme ut av jernbanekrisen?

Vi må få kalle det en krise, slik mediene gjengir samtaler mellom Kleppa og jernbanedirektørene som forteller at infrastrukturen kan bryte sammen her og der og statistikken av vinterens toginnstillinger, dårlige punktlighet og hendelser/ulykke forteller om en fire måneders all-time-worse.
At mer penger investeres i jernbane vedlikehold, bygg og togdrift tas som gitt, her er bare et spørsmål om tid, om for eksempel noen vil ha utredet mer og strukket det unødvendig ut før pengene kommer på bordet.

Jernbane er som regel bare ett av flere transportmiddel i en korridor, og svært ofte har jernbane og by en sammenheng, i byen er markedet for både persontrafikk og godstrafikk.
TrafikkLogistikk er en tenkemåte som passer i slike sammenheng, og ikke minst er TrafikkLogistikk måten å tenke på når fleksibel kapasitet skal utvikles, som for eksempel at visse jernbanestrekninger må vedlikeholdes/ bygges om og andre transportformer må ta trafikken i en tidsperiode.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar