torsdag 27. mai 2010

Ukens spørsmål:

1. Fakta. Kunnskap foreligger. Vi vet hvordan forbedret trafikkavvikling foretas, hvordan køer, forurensing og ulykker reduseres, hvordan  bedre kjøreforhold for nyttetrafikk oppnås.
2. Beslutning om bruk av felles ressurser. Våre samfunnsledere gjør ingen ting for å anvende denne kunnskapen, for å forbedre forholdene.
Spørsmål: Er det A) Straffbart å bruke skattebetaleres midler feil?   B) Moralsk forkastelig å være medløper til de som skriker høyest?  C) Helt greit å gi blaffen?

vennl. send svarene til: knut@trafikklogistikk.com, eller kommenter på denne bloggen.

søndag 23. mai 2010

CRIME OR JUST ORDINARY BUSINESS?

War strategies were topics in Marketing analysis when I studied to my MBA in the 80ties. War to catch the customers of course. What word or expression would we use talking about the fight for industry-, service vehicles and buses in the endless traffic queue? Or the fight to reduce air pollution by car commuters, valuable land use caused by traffic lanes, accidents, etc. The world know how to put the society and industry in a better state, we know what could be done,  -even so thousands of scientist and researchers "research and look into matters" year after year after year without changing traffic to a more positive situation.
Isn't this crime?

International meeting on TrafficLogistics blog

People from 24 countries have visited this blog
USA is the second highest visitor country after Norway, as no 3 United Kingdom, then Canada, New Zealand, Belgium and Germany

Forbrytelse eller unnvikelse?

Søker en ærlig og klar jurist eller lovkyndig person.
Forbrytelse mot industrien, mot bysamfunn, mot våre etterkommere? Kan vi ta et så sterkt ord som forbrytelse i vår munn,  i  forbindelse med prioritering av folkets ressurser til samferdsels- og trafikkanlegg?     
Fra Wikipeda: "En forbrytelse er i Norge, juridisk sett et mer alvorlig straffbart lovbrudd. Et liknende begrep er forseelse, som omhandler mindre alvorlige handlinger.

Forbrytelser inkluderer handlinger beskrevet i 2. kapittel av straffeloven fra 1902, og dessuten straffbare handlinger som medfører fengsel over 3 måneder eller når offentlig tjeneste som hovedstraff blir idømt. Det finnes noen unntak, blant annet overtredelse av veitrafikkloven, der strafferammen er fengselsstraff inntil et år."

Ifølge dette, kan forbrytelse defineres etter lovbrudd. Hvilke lover, nasjonal som internasjonale, omtaler klimaforhold, arealbruk og ulykker, forurensing, industrivirksomheters frie utfoldelse, mv ? Hjelp søkes herved.

onsdag 19. mai 2010

don't want this!

vi får de politikere vi fortjener

Politiker styrer. Vi velger politikere. Vi velger alltid politikere som kan gi oss noe mer, love oss større forbruk. Kortsiktig.
Smerter det ingen å lese aviser, se TV?: om industri som strever, varetransport i bilkø, servicebiler slåss med matpakkependlere, busser som hindres av stangende biltrafikk.
Alt sammen dreier seg om din og min prioritering.

for cities all over the world, no restrictions

TrafficLogistics; Solution for tomorrow.
Be brave, don't wait untill it's too late. ok?

torsdag 13. mai 2010

Forandringer er farlig, det?

Hvorfor du frykter forandring?
Du liker å være med flertallet, vil ikke skille deg ut, hva vil familie og venner og kollegaer si, kan du miste jobben, frykt for det ukjente, klarer ikke tenke nytt, vi må da være på rett spor slik mange tror, det koster mye å forandre, flertallet har alltid rett.

onsdag 5. mai 2010

Turn around and let common sense win

11 steps towards city traffic success; TrafficLogistics success. Look up the 11 steps on next page of this blog.