søndag 23. mai 2010

Forbrytelse eller unnvikelse?

Søker en ærlig og klar jurist eller lovkyndig person.
Forbrytelse mot industrien, mot bysamfunn, mot våre etterkommere? Kan vi ta et så sterkt ord som forbrytelse i vår munn,  i  forbindelse med prioritering av folkets ressurser til samferdsels- og trafikkanlegg?     
Fra Wikipeda: "En forbrytelse er i Norge, juridisk sett et mer alvorlig straffbart lovbrudd. Et liknende begrep er forseelse, som omhandler mindre alvorlige handlinger.

Forbrytelser inkluderer handlinger beskrevet i 2. kapittel av straffeloven fra 1902, og dessuten straffbare handlinger som medfører fengsel over 3 måneder eller når offentlig tjeneste som hovedstraff blir idømt. Det finnes noen unntak, blant annet overtredelse av veitrafikkloven, der strafferammen er fengselsstraff inntil et år."

Ifølge dette, kan forbrytelse defineres etter lovbrudd. Hvilke lover, nasjonal som internasjonale, omtaler klimaforhold, arealbruk og ulykker, forurensing, industrivirksomheters frie utfoldelse, mv ? Hjelp søkes herved.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar