fredag 18. juni 2010

"Vil ha vei og jernbane i en etat"

Samlet vurdering
Avisene skriver i dag om formann i transportkomiteen Knut Arild Hareides forslag om å utrede sammenslåing av ulike etater. Sverige har nylig slått sammen vei og bane i et Trafikkverket, og Finland ser ut til å gå samme vei.
"Norsk transportpolitikk har for mye vært preget  av enkeltsaker og for lite helhet", sier Hareide.
Step 1 i utviklingen av TransportLogistikk går nettopp på at etatene setter seg sammen for å samkjøre planer, slik NTP snakket om men som ikke er gjort. Sånn sett, ser jeg absolutt positivt på utspillet om å slå sammen vei og bane.

mandag 14. juni 2010

International meeting on TrafficLogistics blog

People from 26 countries have visited this blog
On top after Norway comes USA with 6,4% of the visitors, representing 15 different states with California on top. Why not spread the good Trafficlogistics news even further out?

torsdag 10. juni 2010

International meeting on TrafficLogistics blog

people from 25 countries have visited this blog

tirsdag 1. juni 2010

..."juridisk og moralsk uholdbart...."

...."juridisk og moralsk uholdbart..."
Pussig. Bare noen dager etter at jeg på bloggen her kom med små bemerkninger om lover og regler, om våre valgte ledere handler rett eller ikke da de velger andre trafikkløsninger enn de som gir samfunnsøkonomisk beste reultat..., så leser jeg i Dagsavisen idag 1.6.2010 om flyplassutbygging /Heathrow. Nå vil jeg med en gang understreke at jeg IKKe tar stilling til flyplassbygging (utvidelse gjaldt dette), MEN artikkelen nevne at 12.mai kansellerte den nye britiske regjeringen den varslede flyplassutvidelsen, og bakgrunnen for vedtaket er en avgjørelse fra britisk høyesterett som fastslår at det både juridisk og moralsk er uholdbart å videreføre en luftfartspolitikk fra før klimaloven "the Climate Change Act".
Ja vel, det betyr at det jeg snakker om sannsynligvis må gjelde og reageres overfor i veitrafikk / industriutvikling også, med bakgrunn i lovverk og regler. Jeg søker da herved igjen (HØR, HJELP!!) etter juridisk annen fagstøtte for å finne mer ut om nasjonale og internasjonale bestemmelser på områdene jeg nevnte forrige dagen.