tirsdag 1. juni 2010

..."juridisk og moralsk uholdbart...."

...."juridisk og moralsk uholdbart..."
Pussig. Bare noen dager etter at jeg på bloggen her kom med små bemerkninger om lover og regler, om våre valgte ledere handler rett eller ikke da de velger andre trafikkløsninger enn de som gir samfunnsøkonomisk beste reultat..., så leser jeg i Dagsavisen idag 1.6.2010 om flyplassutbygging /Heathrow. Nå vil jeg med en gang understreke at jeg IKKe tar stilling til flyplassbygging (utvidelse gjaldt dette), MEN artikkelen nevne at 12.mai kansellerte den nye britiske regjeringen den varslede flyplassutvidelsen, og bakgrunnen for vedtaket er en avgjørelse fra britisk høyesterett som fastslår at det både juridisk og moralsk er uholdbart å videreføre en luftfartspolitikk fra før klimaloven "the Climate Change Act".
Ja vel, det betyr at det jeg snakker om sannsynligvis må gjelde og reageres overfor i veitrafikk / industriutvikling også, med bakgrunn i lovverk og regler. Jeg søker da herved igjen (HØR, HJELP!!) etter juridisk annen fagstøtte for å finne mer ut om nasjonale og internasjonale bestemmelser på områdene jeg nevnte forrige dagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar