fredag 18. juni 2010

"Vil ha vei og jernbane i en etat"

Samlet vurdering
Avisene skriver i dag om formann i transportkomiteen Knut Arild Hareides forslag om å utrede sammenslåing av ulike etater. Sverige har nylig slått sammen vei og bane i et Trafikkverket, og Finland ser ut til å gå samme vei.
"Norsk transportpolitikk har for mye vært preget  av enkeltsaker og for lite helhet", sier Hareide.
Step 1 i utviklingen av TransportLogistikk går nettopp på at etatene setter seg sammen for å samkjøre planer, slik NTP snakket om men som ikke er gjort. Sånn sett, ser jeg absolutt positivt på utspillet om å slå sammen vei og bane.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar