mandag 2. august 2010

"Må" vi bygge motorveier i sentrale strøk?

Tid for ny transportpolitikk
Vi "må" selvsagt ikke bygge motorveier i sentrale strøk. Vi "må" selvsagt ikke legge til rette for mer biltrafikk, = les privatbiltrafikk. Se f.eks. amerikanske artikkel i dag på min blog her om arealbruk pga biltrafikk. Vil vi det egentlig? Hvis vi ikke vil, hvorfor gjør vi det da? Politikere og samferdselsbyråkrater tør vel ikke tenke annerledes, enda så mye dokumentasjon vi har på alle ulempene ved bilbruk. Kan vi ikke SI AT NOK ER NOK; LA NYTTETRAFIKK, DVS. DISTRIBUSJONSKJØRETØY MED VARER, SERVICE, BUSSER, MV FÅ BRUKE VEIKAPASITET I RUSHTIDSPERIODER, OG LA OSS ANDRE MATPAKKEPENDLERE BRUKE BUSS OG TOG.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar