søndag 5. september 2010

Når det offentlige svikter

Hva skjer når det offentlige svikter?
Det offentlige, politikere, departement, byråkratiet, sitter med all informasjon, vet hvordan ting kan gjøres. Men gjør ikke noe. Politikere skjelver i frykt for velgere og sine karrierer, handlingslammet.
Hva skjer da? TRE alternativer:
1. Ingen ting blir gjort, ingen bevilgninger, og felles verdier forfaller.
Alternativ 2: Ildsjeler legger hodene i bløt og ser om de som privatpersoner kan utvikle noe, tilsvarende eller så godt som mulige løsninger , for det offentlige rom, offentlige tjenester, svært bergrensede midler, håper på støtte.
Alternativ 3: det aktuelle fellesområdet/offentlige tjenester er et tydelig attraktivt alternativ for at private forretningsdrivende ser business-muligheter, og starter der sin alternative private virksomhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar