søndag 24. oktober 2010

Flere "gulrøtter" gjør TrafikkLogistikk attraktivt

Nye tiltak gjør TrafikkLogistikk veldig spiselig
De som har gjort forsøk på å sette seg inn i hva TrafikkLogistikk går ut på, har selvfølgelig lagt merke til at bilister som i utgangspunktet er henvist til kollektive transportmidler i rushtiden, er tildelt et antall, -si 50-, frie passeringer pr år i påkomne tilfeller av akutte behov; jobb/lege,mv.(benevnt Gulrot 1)

TrafikkLogistikk er ikke ferdig utviklet, og nye justeringer vil komme.

Nyeste tiltak ("gulrøtter") som medvirker til at fremtidens trafikksystem blir veldig attraktivt er garantien for at reisende skal kunne komme seg inn til byen, selv om/ om kollektive transportmidler en dag skulle svikte;
dvs. Gulrot 2:
Dersom matpakkebilisten , -som henvises til å parkere bilen på innfartsparkeringen og ta buss eller tog videre mot byen-, en dag opplever at planlagte tog eller buss ikke funker, da skal bilisten få tillatelse til å fortsette sin biltur inn til sin destinasjon inne i byen. (utgangspunktet er at kollektivruter skal bringe de reisende "sømløst" i rimelig nærhet til reisendes bestemmelsessted)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar