mandag 15. oktober 2012

new booklet on Traffic (in Norwegian) from TrafficLogistics

Nytt hefte om trafikk fra TrafikkLogistikk AS:                            
Nytt spennende 24-siders hefte om statistikk og annen informasjon om trafikk er nå tilgjengelig fra TrafikkLogistikk AS

søndag 7. oktober 2012

please focus on THE WINNERS with TrafficLogistics

many "winners" with the system of TrafficLogistics for rush -hour commuters: trade and industry, city population, travellers with public transport, investors and maintainers of infrastructure and operation, transport companies, etc  !!