torsdag 1. november 2012

Bytrafikk er bare politikk?

City traffic and commuters,  - -  is the solution chosen only a matter of politics and politicians' ego/ short-sightedness ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar